Moringa thee bracht mij redding.

Jan Mares/ maart 10, 2021/ Geen categorie

Achiel WILLEMS

Edward de Denestraat 4 bus 13

8310 Assebroek – Brugge

Veertien jaar geleden werd bij mij een aandoening vastgesteld waarbij bleek dat ik mijn eigen nieren aan het vergiftigen was.

Als een kind met urinereflux geboren wordt, stelt men dat relatief snel vast. Koorts, misselijkheid… Een kleine ingreep zorgt er dan voor dat de urine niet langer meer van de blaas naar de nieren kan vloeien.

Ik ben de eerste volwassen man bij wie vastgesteld is dat je met urinereflux meer dan veertig jaar kan rondlopen. Dit werd ontdekt bij een navelbreuk operatie. Ik speelde badminton bij Defensie en tijdens een intensieve wedstrijd was die navelbreuk opgetreden.

De urinereflux had in al die jaren desastreus werk verricht. Mijn rechternier was volledig vernietigd, de linker zeer miniem beschadigd en ik voelde mij fysiek niet echt top.

De symptomen waren er ook naar. Overmatig transpireren bij zware lichamelijke inspanningen, hoofdpijn en een abnormale bloeddruk. (16/12) Ook prostaatontstekingen kwamen regelmatig voor.

Het “kleppensysteem” dat bij iedere gezonde mens moet verhinderen dat de urine kan terugvloeien werd bij mij chirurgisch hersteld. Met spectaculair succes! Mijn case haalde zelfs de medische vakbladen. Ik kreeg na de ingreep bezoek van een resem professoren. Onder andere een zeer gereputeerd Russisch professor in de urologie, Dr Siripanin, die ter plaatse doormiddel van een druktest heeft gecontroleerd of het kleppensysteem effectief voor honderd procent terug in orde was.

Omdat mijn linker nier vanaf dan al het werk moest leveren en niet vergroot was – wat bij mensen die met slechts een nier worden geboren wel zo is – moest er voor ondersteuning gezorgd worden.

En dat gebeurt sindsdien op allerlei manieren. Weinig zout, zeer matig met alcohol, zo goed als geen vlees, wel vis af en toe, havermoutpap eten… en medicatie die eigenlijk voor andere doeleinden wordt aangewend dan voor de aandoening die ik heb.

Een licht bloeddrukpilletje, een urinezuur verlagend product en een absurd licht anti cholesterolmiddel. Die medicatie, en voornamelijk de bloeddruk- en anti urinezuurtabletjes, zorgen ervoor dat ik het kalium in mijn lichaam uit plas.

Dit heeft als naar resultaat dat er spierpijn kan optreden na inspanningen en dat kan zelfs gewoon lang zitten zijn! Oplossing, of zo dacht men toch: bananen eten of abrikozen, als ze vers voorradig zijn.

Maar, een meer dan normale consumptie van bananen ( 2 tot 3 per dag) kan tot een verhoogde intolerantie voor allerlei producten en natuurlijk aanwezige materie leiden. Allergieën kunnen ontstaan en deze die al aanwezig zijn worden sterker! Als je in de zomer iets meer niest door overmatige aanwezigheid van pollen, zonder daarom allergisch te zijn, kan het dagelijks eten van bananen ertoe leiden dat je hooikoortspatiënt wordt. Een van de bijkomende problemen die ik had bij mijn bananenconsumptie: tranende ogen en soms zeer moeilijke stoelgang.

Het was jaren sukkelen. Tot ik in de zomer van 2018 in Ieper, bij Mimi’s, in contact kwam met Moringathee. De uitbaters, die geen onbekenden voor mij zijn, vertelden me dat de thee zeer veel kalium bevatte. Dit deed bij me de klokken van Rome klingelen! Proberen dus. Met zeer spectaculaire resultaten als gevolg! De wandeling in Ieper en het warme weer die dag had mijn kaliumniveau dermate doen dalen dat ik lichte spierpijn had en me niet zo lekker voelde.

Een enkele tas thee had als resultaat dat de pijn na twintig minuten was weggetrokken. Ik ben van nature geen theedrinker maar een koffieliefhebber. Dat heeft me er evenwel niet van weerhouden om de Moringathee in mijn hart te sluiten. Ik drink naargelang mijn lichaam er behoefte aan heeft en dat kan ofwel alle dagen zijn of hooguit twee tot drie keer per week. Dat varieert naargelang de fysieke inspanningen die ik moet doen of de weersomstandigheden. Bij extreme warmte is er behoefte aan kalium, maar ook bij zeer lage temperaturen. Na een flinke wandeltocht, en ik wandel zeer veel, zowel in de natuur als op een wandelband maar ook na lang zitten kan het wel eens nodig zijn een tas thee te drinken. In alle geval heeft het mij van de nare nevenwerkingen van overmatig veel bananen eten afgeholpen. Omdat ik erin slaag om mijn noodzakelijk kaliumgehalte op peil te houden, kan ik terug min nog meer normaal functioneren. Een onwaarschijnlijk verhaal? Zeker niet! Ik weet wat ik voel en wat de thee voor me betekent. En mensen die me argwanend bekijken bij het vertellen van mijn verhaal zeg ik simpel: waarom zou je iets doen waar je geen baat bij hebt? Ik zou die thee niet drinken mocht ze mij niet helpen.

Met hartelijke groeten,

Achiel

En in Coronavrijere omstandigheden zou het wel eens tof zijn om bij jullie langs te komen in Ieper.

Share this Post